دولوپر طرح کونیکامینولتا

دولوپر طرح کونیکا مینولتا از لحاظ کیفیت در حد متوسط قرار دارد. ساخت کشور چین و ایران می باشد. مهندسی معکوس شده است. برای سفارش و خرید توصیه نمی شود. اما اگر می خواهید فقط در هزینه هایتان صرفه جویی کنید . می توانید از دولوپر طرح استفاده کنید.