شارپ ۷۰۰ mx

شروع قیمت دستگاه از120.000.000 ریال تا 150.000.000 ریال، قیمت دستگاه باسازی شده 230.000.000 ریالقیمت آکبند 1670.000.000 ریال . تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید.

دسته: