بلت اورجینال کونیکامینولتا

بلت اورجینال کونیکامینولتا پا این بلت هیتر برای مدلهای کونیکامینولتا 451/.550/650/425/552/652 می باشد. بهترین بلتی که در هیتر جواب می گیرید فقط فابریک هست.  این قطعه هیتر بعد از تعویض به تعداد 280 هزاربرگ تارگت مصرف داردو گزینه اول برای تعویض می باشد .