بلت طرح کونیکامینولتا

بلت طرح فابریک کونیکامینولتاپا این بلت هیتر برای مدلهای کونیکامینولتا 451.550/650/425/552/652 می باشد . این بلت هیتر شباهت زیادی به بلت هیتر فابریک دارد ولی از درجه کیفیت کمتری نسبت به بلت فابریک می باشد.