بلت هیتر چینی کونیکامینولتا

بلت هیتر چینی کونیکامینولتا این بلت هیتر برای مدلهای کونیکامینولتا 652 ، کونیکامینولتا 552، کونیکامینولتا 452، کونیکامینولتا 650، کونیکامینولتا 550 و کونیکامینولتا 451 می باشد .بلت هیتر چینی کونیکامینولتا شباهت زیادی به بلت هیتر فابریک دارد. ولی از درجه کیفیت کمتری نسبت به بلت فابریک می باشد.