بلید طرح کونیکامینولتا

بلید طرح فابریک کونیکامینولتا این کلینر برای مدلهای کونیکامینولتا /451.550/650/425/552/652/654/754/554/654 می باشد . یک قطعه پلاستیکی است که پس از عملیات چاپ وظیفه اش اینست که تونر های اضافی را از روی درام پاک کند. این تونر های اضافی توسط بلید درون یک مخزن منتقل می شود.