بلید فابریک کونیکامینولتا

بلیداورجینال کونیکامینولتا این کلینر برای مدلهای کونیکامینولتا /451./550/650/425/552/652/654/754/554/654 می باشد . یک قطعه پلاستیکی است که پس از عملیات چاپ وظیفه اش اینست که تونر های اضافی را از روی درام پاک کند.