توشیبا استودیو ۱۸۰

شروع قیمت دستگاه از30.000.000 ریال تا 35.000.000 ریال، دستگاه باسازی شده 43.000.000ریال. تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .