توشیبا استودیو ۱۸۲

شروع قیمت دستگاه از33.000.000 ریال تا 38.000.000 ریال، دستگاه باسازی شده 65.000.000ریال.تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد، شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر خودتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .