توشیبا ۲۵۶

شروع قیمت دستگاه از50.000.000 ریال تا 70.000.000 ریال، دستگاه باسازی شده 95.000.000 ریالقیمت دستگاه آکبند 360.000.000 ریال بدون آپشنال . تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .

دسته: