توشیبا ۳۰۴۰

شروع قیمت دستگاه از45.000.000 ریال تا 65.000.000 ریال، قیمت دستگاه باسازی شده 80.000.000ریال . تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد . می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .