توشیبا ۳۰۵۵

شروع قیمت دستگاه از55.000.000 ریال تا 75.000.000 ریال، دستگاه باسازی شده 90.000.000 ریال ، دستگاه آکبند 490.000.000 ریال بدون آپشنال . تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد.  شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .