توشیبا ۳۵۲۰c

شروع قیمت دستگاه از600.000.000 ریال تا 80.000.000 ریال قیمت دستگاه باسازی شده 100.000.000ریال . تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد. می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .