توشیبا ۳۵۴۰

شروع قیمت دستگاه از50.000.000 ریال تا 65.000.000 ریال  قیمت دستگاه باسازی شده 90.000.000 ریال .قیمت دستگاه آکبند 390.000.000 ریال بدون آپشنال . تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید.