توشیبا ۴۵۴۰

شروع قیمت دستگاه از60.000.000 ریال تا 70.000.000 ریال  قیمت دستگاه باسازی شده 90.000.000 ریال. قیمت دستگاه آکبند 410.000.000 ریال بدون آپشنال . تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد. می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .