توشیبا ۶۵۵

شروع قیمت دستگاه از 100.000.000 ریال تا 130.000.000 ریال، بازسازی شده 170.000.000 ریال و دستگاه آکبند 1500.000.000 ریال بدون آپشنال . تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد، شما با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .

دسته: