توشیبا ۶۵۶۰

شروع قیمت دستگاه از90.000.000 ریال تا 120.000.000 ریال، باسازی شده 170.000.000ریال و آکبند 1.650.000.000ریال. تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوت تهیه نمایید.