توشیبا ۸۵۵

دستگاه توشیبا 855 از 300.000.000 ریال تا 350.000.000 ریال این اختلاف قیمت نسبت به کیفیت و وضعیت دستگاه می باشد . قیمت دستگاه بازسازی شده 620.000.000 ریال می باشد.

دسته: