توشیبا c6530

شروع قیمت دستگاه از65.000.000 ریال تا 110.000.000 ریال، باسازی شده 170.000.000ریال. تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد، شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوت ویا وضعیتهای مختلف تهیه نمایید .