تونر اورجینال ریکو آفیشیو

تعداد برگی که تونر ریکو آفیشیو رنگی 7501 چاپ می کند 25 هزار برگ می باشد واز کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. در برآورد کیفیت نسبت به قیمت در حد خوبی قرار دارد. این تونر درصد پرت خیلی کمی دارد.