درام رنگی طرح کونیکامینولتا

درام چینی امیج رنگی کونیکامینولتا این درام برای مدلهای کونیکامینولتا /654/754/554/654451.550/650/425/552/652 می باشد . این درام ها از کیفیت پایینی برخوردارند. همچنین درصد جذب تونر درام های طرح نسبت به فابریک آنها خیلی پایین است. به خاطر داشته باشید در بازار این مدل درام ها با نامهای متفاوتی موجود می باشند.