درام طرح ریکوآفیشو۷۵۰۱

درام طرح ریکوآفیشیو mp7501 تارگت مصرف این نوع درامها 160 هزار برگ می باشد . اغلب در کشور چین تولید می شود. و از درجه کیفیت پایین تری نسبت به درامهای اورجینال می باشد. طبیعتا قیمت پایین تر و این اختلاف قیمت نسبت درام اصلی از اینجا منشا می گیرد .