درام فابریک ریکوآفیشیو۷۵۰۱

درام فابریک (اصلی)ریکو آفیشیو 7501. کارکرد این تیپ درامها تعداد 380 هزار برگ می باشد .این نوع درام ها را می توان در تمامی ایمیجهای رنگی قرمز، آبی، زرد  استفاده کرد. اما در درام کونیکامینولتا چنین خاصیتی وجود ندارد.