درام مشکی طرح کونیکامینولتا

درام طرح فابریک امیج مشکی کونیکامینولتا پا این درام برای مدلهای کونیکامینولتا /654/754/554/654451.550/650/425/552/652 می باشد .

وظیفه اش پاک کردن تونر اضافی باقی مانده بر روی درام بعد از عمل چاپ است. تونر های اضافی داخل یک محفظه ای ریخته می شود.