دولوپر اورجینال ریکو آفیشیو۷۵۰۱

دولوپر اورجینال ریکوآفیشیو 7501 نوعی پودر است که از ذرات ریز فلز رسانایی تشکیل شده است. با تونر مخلوط می شود ودر دستگاه فتوکپی ریکوآفیشیو 7501 مورد استفاده قرار می گیرد. دولوپر کمک می کند که تونر در دستگاه فتوکپی از درام به سطح کاغذ منتقل شود.