دولوپر اورجینال کونیکا مینولتا

دولوپر اورجینال کونیکا مینولتا نوعی پودر است که از براده های خیلی ریز آهن تشکیل شده است. دولوپر با تونر مخلوط می شود. برای چاپ تصویر در چاپگرها و دستگاههای فتوکپی لیزری مورد استفاده قرار می گیرد.