دولوپر بی رنگ کونیکامینولتا

تومان۶۰۰,۰۰۰

دولوپر بدون رنگ کونیکا مینولتا این تیپ دولوپررا می توانید در تمای رنگها استفاده کنید . دولوپر بی رنگی برای مدلهای زیر کابری دارد . کونیکامینولتا 350/450/451.550/650/425/552/652/654/754/554/654 .جهت سفارش و خرید:  04136586892 – 04137253034 – 09120370093 – 09148659399