ریسوگراف کام کالر ۷۰۵۰

ریسوگراف کام کالر 7050

دستگاهی بسیار قدرتمند برای چاپ میلیونی که در صنعت چاپ تنها دستگاه افست توان رقابت با این دستگاه را دارد . این مدل دستگاه کپی کیفیت و کارایی بالایی دارد.