ریسوگراف کام کالر ۷۱۵۰

تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰

دستگاهی بسیار قدرتمند برای چاپ میلیونی که در صنعت چاپ است که تنها دستگاه افست توان رقابت با این دستگاه را دارد . قیمت دستگاه آکبند 350 میلیون تومان، دستگاه بازسازی شده 80 میلیون تومان و دستگاه استوک اروپا 60 میلیون تومان می باشد.