ریسوگراف mz790

تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰

لازم به توضیح است شروع قیمت دستگاه از24.000.000 تومان تا 28.000.000 تومان این اختلاف قیمت نسبت به کیفیت و وضعیت دستگاه می باشد . قیمت دستگاه باسازی شده 32.000.000 تومانمی باشد. برای آشنایی دستگاه بازسازی شده لطفآ مطالب فوق را مطالعه فرمایید .