ریسوگراف RN2050

دستگاه ریسوگراف rn2050 با سطح چاپ A4 و اندازه کاغذ خور A3 یکی از مدلهای مناسب برای دفاتر فنی – مدارس و… مواد مصرفی آن تامین و در بازار فراوان است. این دستگاه مرکب و مستر آن بدون چیپست می باشد.