ریسوگراف rp3100

شروع قیمت دستگاه از100.000.000 ریال تا 130.000.000 ریال، قیمت دستگاه باسازی شده 160.000.000ریال. تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما  با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر را با آپشنهای متنوعی تهیه نمایید.