ریسوگراف rp3500

ریسوگراف rp3500 یکی دیگر از دستگاه های چاپ موجود در بازار است که از سرعت چاپ  بالا و متنوعی برخوردار می باشد. این دستگاه کپی کیفیت چاپ بالایی دارد به همین دلیل از آن در دفاتر فنی، مدارس، مراکز چاپ و تکثیر و غیره استفاده می شود.

تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما  با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر را با آپشنهای متنوعی تهیه نمایید.