ریسوگراف rp3500

شروع قیمت دستگاه از105.000.000 ریال تا 135.000.000 ریال  قیمت دستگاه باسازی شده 165.000.000ریال. تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما  با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر را با آپشنهای متنوعی تهیه نمایید.