ریسوگراف rp3790

شروع قیمت دستگاه از120.000.000 ریال تا 150.000.000 ریال. قیمت دستگاه باسازی شده 180.000.000ریال. تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما  با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر را با آپشنهای متنوعی تهیه نمایید.