ریکو آفشیو ۶۰۰۰

ریکو آفیشیو 6000 یکی دیگر از دستگاه های فتوکپی اداری و ایستاده است که شما می توانید برای هر چهار کاربرد اصلی پرینت، کپی، اسکن و فکس از آن استفاده کنید.این دستگاه امکانات جانبی منگنه، تاکن و پانچ را نیز در اختیار شما قرار می دهد.