ریکو آفشیو ۷۵۰۰

ریکو آفیشیو 7500 یک دستگاه فتوکپی چند منظوره است. که می توانید در ادارات مختلف، مراکز چاپ و نشر و مدارس استفاده کرده و از سرعت و دقت بالای آن در چاپ لذت ببرید.