ریکو آفشیو MP 4000

دستگاه ریکو 4000 از نظر کیفیت بی نظیر می باشد. این دستگاه از نظر تگثیر و مسیرکاغذ که برای کپی طی می کند کوتاه ترین مسیر در بین دستگاهای موجود  می باشد. ریکو آفشیو 4000 در سال 1393 به بازار عرضه شده جزو آخرین دستگاههای روز می باشد.

دسته: