ریکو آفیشیو ۱۰۶۰

دستگاه فتوکپی سیاه و سفید ریکو آفیشیو 1060 یک دستگاه تکثیر از نوع کنسول می باشد. این دستگاه خیلی قدیمی و منسوخ شده است. لطفا برای خرید مدل های جدیدتری را انتخاب کنید. در پی خرید این دستگاه با مشکلات متعددی مواجه خواهید شد.