ریکو آفیشیو ۱۰۷۵

ریکو آفیشیو 1075 یک دستگاه فتوکپی سیاه و سفید تکثیر است. از این دستگاه در چاپ و نشر انبوه استفاده میشود. اما این دستگاه قدیمی و منسوخ شده است. برای خرید گزینه ی خوبی نیست. برای خرید مدل های جدیدتری را پیشنهاد می کنیم.