ریکو آفیشیو ۲۰۹۰

دستگاه فتوکپی و پرینتر ریکو آفیشیو 2090 از نوع کنسول و سیاه و سفید می باشد.  جهت خرید این مدل را پیشنهاد نمی کنیم. برای خرید مدل های جدیدتر را انتخاب کنید. درپی خرید این مدل دستگاه فتوکپی با مشکلات متعددی حتما مواجه خواهید شد.