ریکو آفیشیو ۳۰۳۵

دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو 3035 این مدل فتوکپی جدیتر از مدلهای سری 1045 و 2045 است و استوک تمیزتری از این مدل را میتوان خریداری کرد.هنگام خرید در صورت موجود بودن دستگاه بازسازی شده یا استوک اروپا تهیه فرمایید تا بعد از خریداری کردن مشکلات زیادی گریبانگیر شما نشود.

دسته: