ریکو آفیشیو ۵۰۰۲

شروع قیمت دستگاه از95.000.000 ریال تا 125.000.000 ریال، دستگاه باسازی شده 170.000.000ریال و دستگاه آکبند660.000.000ریال بدون آپشن. تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد. شما با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .

دسته: