ریکو آفیشیو ۶۵۰۳

شروع قیمت دستگاه از120.000.000 ریال تا 150.000.000 ریال، باسازی شده 220.000.000 ریال،  آکبند 1680.000.000 ریال می باشد . تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما  با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .

دسته: