ریکو آفیشیو mp 5000

دستگاه ریکو آفیشیو mp 5000 از نظر کیفیت بی نظیر می باشد. این دستگاه از نظر تگثیر و مسیر کاغذی طی می کند کوتاه ترین مسیر در بین دستگاهای موجود بازار میباشد و در سال 1393 به بازار عرضه شده جزو آخرین دستگاههای روز در زمان خود می باشد.

دسته: