ریکو آفیشیو mp7501

لازم به توضیح است شروع قیمت دستگاه از80.000.000 ریال تا 140.000.000 ریال این اختلاف قیمت نسبت به کیفیت وضعیت دستگاه می باشد . قیمت دستگاه باسازی شده 190.000.000ریال ، قیمت دستگاه آکبند 1960.000.000 ریال می باشد . تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید.

دسته: