زیراکس ۵۶۳۵

دستگاه فتوکپی زیراکس 5635برای حجم نسبتآ کمی طراحی و تولید شده است. این دستگاه برای نیاز مراکز آموزش مثلا مدارس، کانون های آموزشی و کتابفروشی ها که حجم متوسط کپی دارند طراحی و تولید شده مدلهای 5635 با مدلهای 5645و5655و5665و5475یکی است فقط نرم افزارهای مدلهای گفته شده فرق دارند.

دسته: