زیراکس ۵۷۰

شروع قیمت دستگاه از330.000.000 ریال تا 380.000.000 ریال ، بازسازی شده 450.000.000ریال و آکبند 2870.000.000 ریال . تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .