زیراکس ۵۸۵۵

زیراکس 5855 بسیار مقاوم و مشهور به سری هارد ورکینیگ بوده و مناسب برای دفاتر فنی واحد انتشاراتی ادارات با تیراژ روزانه تا 10000 برگ. تصویری را که مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل است، با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید.

دسته: