زیراکس ۷۳۲۸

شروع قیمت دستگاه از50.000.000 ریال تا 70.000.000 ریال ، بازسازی شده 110.000.000ریال و آکبند 545.000.000ریال . تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید.