زیراکس ۷۵۲۵

شروع قیمت دستگاه از60.000.000 ریال تا 90.000.000 ریال، بازسازی شده 150.000.000ریال و آکبند 550.000.000ریال . تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .